pildyk_anketa

Užpildytas anketas prašome siųsti e-paštu issipildymasregistracija@gmail.com arba info@issipildymoakcija.lt

Ligoniukų anketas pildykite atsižvelgdami į šiuos kriterijus:

  • Ligoniuko amžius turi būti iki 18 metų;
  • Numatomam gydymui ar pagalbai nepakanka valstybės lėšų.