Išsipildymo akcija 2013

 „Išsipildymo akcijos 2013“ paaukotos lėšos buvo skiriamos buities sąlygoms vaikų globos įstaigose gerinti. Taip pat buvo siekiama įstaigas aprūpinti priemonėmis, skirtomis vaikų fiziniam ir kūrybiniam lavinimui, mokslinimui ir sveikatinimui, kitiems poreikiams tenkinti. Kaip ir kiekvienais metais, buvo padedama sunkiai sergantiems ligoniukams. Iš akcijos lėšų buvo suteikiama pagalba labiausiai likimo nuskriaustiems mažiesiems, kuriems gydyti ar slaugyti reikalinga speciali pagalba. Tradiciškai buvo rengiama „Pyragų diena“. TV3 televizija rodė koncertą akcijos globojamiems vaikams ir visiems žiūrovams.

Detalią ataskaitą kam ir kaip buvo panaudotos visos per 11 metų “Išsipildymo akcijai” surinktos lėšos galite pažiūrėti ir specialiai akcijai sukurtame filme “Ačiū”.